Drogi

Idziemy nowymi drogami

Sprawnie funkcjonująca sieć dróg stanowi kręgosłup mobilnego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu wymaga rozwiązań, które zapewnią przepustowość dróg i zredukują obciążenie dla użytkowników oraz środowiska. Dotyczy to zarówno dróg dalekobieżnych jak i śródmiejskich, nowopowstających jak i utrzymania istniejących, projektów PPP jak i przedsięwzięć finansowanych w tradycyjny sposób.

Nasza oferta

Czy autostrady czy ścieżki rowerowe, parkingi czy stacje rowerowe: nasi specjaliści dysponują niezbędnymi kompetencjami we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Dział Drogi obejmuje doradztwo, zarządzanie projektem, projektowanie i nadzór budowlany w następującym zakresie:


Autostrady

 • Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne
 • Ronda
 • MOPy, stacje benzynowe, parkingi
 • Drogi prywatne i wewnątrzzakładowe
 • Chodniki i ścieżki rowerowe
 • Parkingi wielopoziomowe, parkingi Park&Ride
   

Zachęcamy do kontaktu strasse@voessing.de

 

Projekty drogi 
:

 • Doradztwo
 • Geodezja
 • Nadzór budowlany
 • Projektowanie
 • Wizualizacja
 • Zarządzanie projektem