Woda & środowisko

Budownictwo wodne – inżynieria sanitarna – zarządzanie odpadami

Nasze środowisko leży nam na sercu. Ponadto złożoność techniczna, wysokie wymogi ustawowe oraz krytyczne spojrzenie opinii publicznej wymagają szczególnej dbałości i kompetencji. My oferujemy oba elementy – od pomysłu aż po wykonanie.

Nasza oferta

Dbamy o wszystkie kwestie przyjaznego dla środowiska korzystania, gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych, tak samo jak o kwestie oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych oraz ich powtórnego wprowadzenia do obiegu wód. Dział Woda & środowisko obejmuje doradztwo, projektowanie, nadzór budowlany oraz zarządzanie projektem dla:

 

 

 • wodociągów i przepompowni
 • pozyskiwania i oczyszczania wody
 • zbiorników retencyjnych i oczyszczających dla wód opadowych
 • filtrów dla wód opadowych i urządzeń do infiltracji
 • kanalizacji
 • systemów przechwytywania wód dla terminali i przemysłu
 • kształtowania wód i przestrzeni mieszkalnych nad wodą
 • nabrzeży i zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 • oczyszczalni ścieków i wytwarzania prądu
 • zarządzania odpadami i sortowni śmieci

 

Zachęcamy do kontaktu wasser-umwelt@voessing.de

 

Projekty WODA & ŚRODOWISKO
:

 • Doradztwo
 • Nadzór budowlany
 • Projektowanie
 • Wizualizacja
 • Zarządzanie projektem