jesteśmy Vössing

Vössing – niezależność i kompetencje

Od momentu założenia przez inżyniera Hansa Vossinga małego biura inżynierskiego w wyniku dynamicznego rozwoju stało się ono jednym z najbardziej kompetentnych działających w Niemczech jak i za granicą biur inżynierskich w zakresie infrastruktury.

Rozwój

Spoglądamy na niezwykły rozwój przedsiębiorstwa, ale również na porównywalny rozwój działalności inżynieryjnej. Nie tylko dopasowaliśmy się do tego rozwoju, lecz pchnęliśmy go naprzód, współpracowaliśmy przy znaczących projektach i ustanawialiśmy przy tym standardy i normy. W przyszłości będziemy szukać nowych wyzwań. Za tym rozwojem stoją ludzie, którzy działają wspólnie i pracują na tych samych zasadach.

Wartości

Nasz katalog wartości obejmuje obok zobowiązania do zachowania standardów jakości i przestrzegania prawa również zobowiązanie do wzajemnego poszanowania i wykluczenia jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Jasne zalecenia dotyczące stosowania polityki compliance i jej stałego monitorowania zapewniają niezawodną realizację odpowiednich wytycznych Zleceniodawców

Zasady

W kontaktach zarządu z pracownikami czujemy się zobowiązani do myślenia o współpracy, przejrzystości i zobowiązaniach. W duchu współpracy na rzecz naszych Zleceniodawców i partnerów biznesowych.

Zarzad
:

Przedsiębiorstwem zarządzają:
Dipl.-Ing. Rudolf Vienenkötter, Dipl.-Ing. Martin Lutz und Dipl.-Ing. Ralf Dierkes

Wszystkich trzech łączy wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwem oraz bogate doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach infrastrukturalnych.

Dipl.-Ing. Rudolf Vienenkötter 

Prezes Zarządu

Dipl.-Ing. Martin Lutz

Prezes Zarządu

Dipl.-Ing. Ralf Dierkes

Prezes Zarządu

Pracownicy

Człowiek w centrum uwagi
Usługi inżynierskie świadczone są przez ludzi dla ludzi. Powodzenie każdego projektu zależy od kompetencji i zaangażowania wszystkich pracowników.

Dajemy Wam perspektywy

Od ponad 40 lat jako wiodące biuro inżynierskie opracowujemy projekty branży infrastrukturalnej każdej wielkości. W dziedzinie doradztwa, projektowania, zarządzania projektami oraz nadzorów budowlanych definiujemy i wyznaczamy nowe standardy.