Building Information Modeling

Cyfrowe projektowanie, networking i realizacja
 

Modelowanie informacji o budynku czyli Building Information Modeling – w skrócie BIM – oznacza projektowanie sieciowe i obejmuje cały cykl życia obiektu budowlanego. Nasza idea: śledzimy całościowo stworzony w modelach proces projektowy, a także towarzyszący mu etap realizacji.
W przypadku kompleksowych realizacji łączymy nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu z know-how w zakresie BIM.
Nasi inżynierowie wykonują projekty BIM dla podmiotów publicznych od momentu wprowadzenia przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Niemiec tzw. „Stufenplan Digitales Planen und Bauen” („Plan etapowy cyfrowego projektowania i wykonawstwa“). Ponadto angażujemy się w standaryzację metodyki BIM poprzez udział w specjalistycznych gremiach buildingSmart oraz stowarzyszeniu Verband Beratender Ingenieure.


Nasza oferta

Building Information Modeling we wszystkich naszych usługach:
 

  • doradztwo
  • projektowanie
  • zarządzanie projektami
  • nadzór budowlany
  • pomiary geodezyjne
  • wizualizacja


Zachęcamy do kontaktu bim@voessing.de

Projekty BIM
:

  • Budownictwo kubaturowe i architektura
  • Tory
  • Tunele
  • Wyposażenie techniczne kolei