Lokalizacje

Blisko zleceniodawcy, blisko projektu 

Dzięki sieci naszych oddziałów jesteśmy obecni w całym kraju. Znamy lokalne uwarunkowania, jak i warunki geograficzne oraz geologiczne.
Inni przychodzą do Państwa – my już tu jesteśmy!

Dajemy Wam perspektywy

Od ponad 40 lat jako wiodące biuro inżynierskie opracowujemy projekty branży infrastrukturalnej każdej wielkości. W dziedzinie doradztwa, projektowania, zarządzania projektami oraz nadzorów budowlanych definiujemy i wyznaczamy nowe standardy.